27.03.2014.

Dragoš Kalajić

" Plemeniti čovek nije potčinjen svojim bogovima vec je ravan bogovima ili je njegova akcija komplementarna božanskoj akciji, bijući sa bogovima - drugovima iste bitke, deleći sa njima i zlo i dobro, i zoru i sumrak, i rađanje i propast.
Slovenska predanja nazivaju ljude pomoćnicima bogova, braniocima zemlje od nečasnih sila (haosa)."
(Dragoš Kalajić-"Uporište")