25.10.2015.

Градови и химерe

Јован Дучић: "Европским хришћанима је наметнута једна вера семитска и азијска, јер је хришћанство пре свега производ семитског генија и расе. А само онај народ који је имао своју сопствену националну религију могао је створити своју националну уметност, на начин египатске, грчке, индијске и арапске. Историја уметности није била никад друго него један део историја религије. Не постоји, барем по мом мишљењу, уметности талијанска, енглеска, француска, руска, пољска или српска; постоји само египатска, грчка, индијска, муслиманска и хришћанска... Микел-Анџело, Рафаел и Леонардо де Винчи нису представници националне талијанске уметности, а још су то мање Ђото и Данте; први су представници неопаганства, а други су представници опште хришћанске уметности: и ни једни ни други немају националног талијанског него то што су никли на талијанском тлу. Толико су исто мало представници шпанске националне уметности Моралес и Греко, чија је инспирација била дубоко верска, а не национална. Да су којом срећом Словени задржали своја стара словенска божанства, која би временом била усавршавана, онда бисмо могли веровати да би се временом створила и једна оригинална и битно словенска уметност. Да су римски Латини остали при својим примитивним латинским божанствима, и продужили историјски живот и развитак заједно са својим старим и расним олтарима, не примајући грчки Олимп за своје небо, врло је вероватно да би стари Латини имали и своју националну уметност. Овако, они су усвојили грчка божанства, и следствено, остали били за увек заточеници уметности везане за ту туђу религију. - Јевреји су народ који није имао своје Музе; али су бар доцније, и кроз све перипетије хришћанске ере, могли видети како јеврејски дух и религија налазе свој уметнички изражај у делима хришћанских артиста, пошто је хришћанство продукт и усавршење синагоге. Универзална хришћанска црква, у уметничком погледу, развила се на штету не само националних култова, него и националних уметности. Јер отаџбина и језик не значе још нацију; нације, то су пре свега, домаће религије. Могли су имати своје сопствене уметности и уметности и једни Астеки или Итити, али хришћанске нације представља ће, све уједно, за будуће људство далеке и нове ере, само уметност хришћанску, која је дошла у низ осталих. Није национална уметност, као што неки мисле код нас, она која описује националну историју и слика народни живот јер су то елементи самоспољни и јефтини; оригинална национална уметност тражи дубље изворе, и то у односу човека према његовој судбини, што је изражено само у једној религији која је увек продукт једне тоталне и сопствене идеје о животу. Из књиге "Градови и химерe"

10.10.2015.

Вера народа Шуме
Познато је да су наши преци поштовали дрвеће и да су веровали да је Универзум космичко Дрво. Зашто је то било тако, откриће нам следеће историјске чињенице... Некад давно, како причају први историчари и хроничари, стара Европа била је прекривена шумама. Шуме су се протезале преко целе њене територије и људима су требали дани и недеље да прођу кроз неку од њих. Рецимо, Херценска шума старе Германије простирала се источно од Рајне, а шума Андериде прекривала је трећину Енглеске. Још једна џиновска шума, Кимиријанска, налазила се између старе Италије и Етрурује и Римљанима је требало два месеца да прођу кроз њу. Шуме и данас прекривају велики део Русије (и европски и азијски део) а у овој земљи се налази чак једна петина светских шума!
Наши преци су, дакле, били окружени дрвећем, осећали су њихову моћ и енергију и због тога су своје религијске обреде вршили у светим гајевима. Из тог периода потиче религијски концепт обожавања дрвећа― дрво се сматрало светињом и његово уништавање повлачило је за собом смртну казну. Џејмс Фрејзер спомиње бруталне обреде таквог кажњавања чији је циљ био да крв и месо човека замене сок и кору уништеног дрвета.
Познато је да је обожавање храста било раширено међу европским народима. Словени и данас користе храст за бадњак, а келтским друидима је ово дрво такође било светиња. Келтски календар био је подељен на 13 месеци лунарног календара при чему је сваки месец био представљан одређеним дрветом, а дрво повезано с неким божанством. Финцима је, пак, јасен био свето дрво а исто дрво поштовано је и међу Германима. Јасен је и уједно дрво које представља германски Универзум― Игдрасил.
Појам светог дрвета налазимо и у вери шаманских народа Азије (сибрирско-алтајски шаманизам и веровање у Космичко дрво, обреди иницијације током којих се шаман пење на дрво- симбол Свемира итд.). За народе који не живе у шумским пределима није карактеристично поштовање дрвета нити је, у овим религијама, дрво икад било објекат обожавања.. Стога не чуди што оним који су прихватили семитске религије (јудаизам, хришћанство, ислам) уништавање Природе не представља проблем. Као ни сеча „записа”. Јер, за њих, „Дрво није светиња”, како се изјаснио један домаћи црномантијаш (поп).

03.10.2015.

"oni" u NDH

Satanisti, vatikanski Frankovci organizatori genocida nad Srbima u NDH 1941.-1945.

“Izraz Frankovci u hrvatskoj političkoj istoriji od kraja 19. vijeka označava radikalne nacionaliste, neprijateljski raspoložene prema Srbima. Koristio se od početka 1890-ih godina za frakciju Stranke prava, kojoj je na čelu bio Josip Frank.”
Google: "satanic Jew Jacob Frank jesuits Vatican"
Frankovci ne od Josipa Franka nego od Jacoba Franka koji je u Vatikan ubacio 10 000 satanista Jevreja! Ko je i zašto organizovao genocid nad Srbima u NDH 1941.-1945? Mislite da su to bili samo Hrvati?! Šta je zajedničko za ove osnivače i vladare Nezavisne Hrvatske Države NDH od 1941. do 1945?
Oni NISU bili Hrvati, dakle pitanje za vas jeste - kom narodu su oni pripadali: Marija Mara Lovrenčić supruga Ante Pavelića, Eugen Kvaternik osnivač Pavelićeve Stranke prava, Josip Frank vođa Hrvatske čiste stranke prava, Ivo Korsky ideolog ustaškog pokreta, Milan Miesler general u vojsci NDH, Oskar Kirchbaum general u vojsci NDH, Ferdinand Halke general u vojsci NDH, Josip Šulc general u vojsci NDH, Vlado Singer šef Ustaške nadzorne službe, Ivo Hajnrih upravnik logora Jasenovac, Oto Krezimir šef ustaške tajne policije, Nikola Štajnfel ministar oružanih snaga NDH, Ladislav Aleman zamenik zapovednika garnizona u Zagrebu, Rikard Kubin admiral mornarice NDH, Edgar Angeli kontraadmiral mornarice NDH, Julije Fric general zapovednik Desete domobranske divizije, Milan Praunšperger zapovednik oružanih snaga NDH, Ferdinand Hala glavnostožerni pukovnik,Dragutin Helbiš glavnostožerni pukovnik,Julio Reš zapovednik garnizona u Koprivnici, Emanuel Balei pukovnik zapovednik Prve pešačke divizije, Hinko Alabanda delatni pukovnik Ustaške vojnice, Oton Čuš pukovnik domobranstva, Ivan Šarnbek pukovnik Šeste pešačke divizije, Josip Šolc pukovnik Prve udarne divizije, Rudolf Vaner upravnik Ministarstva oružanih snaga NDH, Juraj - Đuro Iser zapovednik drugog domobranskog zbora, Jozef Josip Mecger zapovednik četvrog hrvatskog zbora, Julio Saš zapovednik drugog zaštitnog područja, Mirko Zgaga zapovednik prve pešačke divizije, Božidar Zorn pukovnik druge hrvatske udarne divizije, Josip Gamberger zapovednik motorizovanog bataljona, Dragutin Rubler oficir za vezu sa 2.italijanskom armijom, Milan Mizler general Oružništva (žandarmerije NDH) , Ivo Šnur general, Kvintijan Tartaglija pukovnik NDH, Ante Altarac član interne uprave u Jasenovcu, Bruno Dijamantštajn član interne uprave u Jasenovcu, Herman Špiler član interne uprave u Jasenovcu, Vladimir Bornemisa , član interne uprave u Jasenovcu. Kom narodu su pripadali ovi generali i upravnici Jasenovca, a Hrvati nisu bili?!

"Our race is the Master Race. We are divine gods on this planet. We are as different from the inferior races as they are from insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and animals, cattle at best. Other races are considered as human excrement. Our destiny is to rule over the inferior races. Our earthly kingdom will be ruled by our leader with a rod of iron. The masses will lick our feet and serve us as our slaves." -- Menachem Begin (Israeli Prime Minister, 1977-1983. Nobel Prize Winner for...Peace!)