18.06.2012.

DIPLE

Diple su narodni istrument kod Srba u Dalmaciji i Hercegovini napravljen od jareće kože na specijalan način obrađene i priređene. Pisak kao sastavni deo dipala jednako su važan element ovog narodnog instrumenta. Izrađene su od trstike i daju diplama svojevrstan ton kojeg uvo iskusnog diplara i te kako prepoznaje.
Dugotrajni neprekidni zvuk, vekovima je nadahnjivao i obogaćivao seoske proslave i derneke. O sveca bi se diplilo pred crkvom, za rođenje deteta u kući porodice, i na seoskim proslavama, diple bi se nosile pod rukom, dipleći u kolu ili nekoj drugoj povorci.Diple su pravi paganski instrument,koji svojom melodijom povezuje čoveka sa prirodom i našim starim Srpskim Bogovima.
Svako selo u Srpskoj Dalmaciji je imalo bar po jednog diplara,hrvati su diple preuzeli od nas Srba (svi hrvati u Lici,Dalmaciji i Hercegovini su pokršteni Srbi)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.

                                    http://www.youtube.com/watch?v=YsXdTGeCiDs

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.

                                                  

.
.
.