07.07.2012.

Tromeđa (Kninska Krajina)

                                                                Link za knjigu:

http://bs.scribd.com/doc/56724245/1994-Trome%C4%91a-Tri-Me%C4%91e-Jednog-Naroda-Mi%C5%A1o-Uro%C5%A1-Jovo-Dmitrovi%C4%87

.

                                                                 Slika iz Civljana
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                      

.