14.03.2016.

Lenjin i sifilis

1. Tokom oktobarske revolucije Lenjin je "gurao" ostale boljševike da idu napred i stalno u neku akciju, neprestano je govorio da "Nemamo vremena". Istina je bila da je njemu ponestajalo vremena usled uznapredovalog sifilisa.
2. Kada je sifilis konačno sasvim obuzeo Lenjina, nova komunistička vlast ga je sklonila sa vrha vlasti pod izgovorm da se oporavlja od posledica atentata na njega od strane jedne jevrejske Eserke.
3. Zvanični razlog Lenjinove smrti je bio "podleganje posledicama atentata". Pravi razlog je bila smrt od konačnog stadijuma sifilisa.
4. Na čuvenoj sednici Politbiroa na kojoj se odličivalo o zvaničnom naslednicku Lenjina, Lav Trocki i Lenjinova žena Nadežda Konstantinovna Krupska doneli su navodno pismo Lenjina u kome on upozorava drugove da: "Staljin nije dotojan rukovodećeg mesta i da ga ne treba uzimati u obzir da bude na rukovodećem mestu u partiji". Članovi Politbiroa su saslušali čitanje "Lenjinovog pisma" ali ga nisu uzeli za ozbiljno niti su raspravljali o njemu - jer su SVI znali da Lenjin nije odavno bio sposoban da racionalno razmišlja niti piše, usled poslednjeg stadijuma sifilisa.
5. Mumufikacija Lenjinovog tela bila je veliki problem. Dovedena su dva stručnjka za balsamovanje iz Beča, ali oni nisu mogli da balsamuju telo koje je veće počelo da se raspada zbog sifilisa. Rešenje je pronađeno u vidu tela pokojnog poštara iz Sibira. Na to drugo telo prišivena je samo Lenjinova glava.
6. Tokom procesa balsamovanja iz Lenjinove glave je odstranjen mozak - koji se čuvao u posebnoj posudi. Na tom mozgu vidljive su posledice sifilisa - to je razlog zbog koga Lenjin i nije bio pri sebi tokom poslednjih godina života.
7. Tokom bitke za Moskvu, Nemci su imali posebnu jedinicu koja je trebala u toku borbi da dođe do Moskovskog instituta gde se držala posuda sa Lenjinovim mozgom i da ga ugrabi. Razlog je bio što je lično dr Goebbels hteo da svetu prikaže Lenjinov mozak i u kakvom je stanju - da bi dokazao svetu da je sovjetska komunistička revolucija bila delo bolesnog uma nagriženog sifilisom.. 


skinuto sa : http://srpskifront.blogspot.rs/2016/03/lenjin-i-sifilis.html