02.12.2015.

ZAPISI SA CETINE

Link za tekst: http://www.krajinaforce.com/dokumenti/zapisi_sa_cetine.pdfČetnici predvođeni Vojvodom Đujićem na Dinari 1942 god.

.
"Reka Cetina izvire ispod Dinare u Severnoj Dalmaciji i teče od severa prema jugu oko 110 km i uliva se u Jadransko more kod Omiša. Prirodno je da se krajevi oko reke Cetine zovu Cetinska krajina o kojoj će ovde biti reč, ali ne o celoj toj krajini, već samo o gornjem toku Cetine, oko 20 km njenog toka; ta krajina ili dolina zove se i Vrlička dolina, po varošici Vrlici gde je bilo sedište vrličke opštine, koju sačinjavaju 12 sela u kojima žive Srbi i Hrvati. Otprilike pola i pola, (negde sam čitao) da je pre rata u vrličkoj opštini živelo 9 hiljada Srba, a valjda približno toliko i Hrvata, ali prilikom izbora opštinskih ili državnih Srbi su uvek imali većinu glasova."