11.07.2015.

Tesla o kosmosu

„Уверен сам да је цео космос обједињен, како у материјалном тако и у духовном погледу. Постоји у свемиру нека језгра откуда ми добијамо сву снагу, сва надахнућа, она нас вечно привлачи, ја осећам њену моћ и вредности које она емитује целом свемиру и тиме га одржава у складу. Ја нисам продро у тајну те језгра, али знам да постоји и кад хоћу да јој придам какав материјални атрибут, онда мислим да је то СВЕТЛОСТ, а кад покушам да га схватим духовно, онда је то ЛЕПОТА и САМИЛОСТ.
Онај који носи у себи ту веру осећа се снажан, рад му чини радост, јер се сам осећа једним тоном у свеопштој хармонији„ - Никола Тесла
 

by Stari Sloven