06.05.2015.

Оно кад те Јахве води...

"Божија водиља" насупрот "Фирер принципа"