26.07.2014.

Hrišćanstvo

"Hrišćanstvo je izraslo iz judaizma i ponovo se povuklo u judaizam. Hrišćanin je od samog početka bio teoretički Jevrejin; prema tome, Jevrejin je praktičan hrišćanin, a praktičan hrišćanin je postao Jevrejin. Samo je izgledalo da je hrišćanstvo prevazišlo pravi judaizam...Hrišćanstvo je uzvišena ideja judaizma. Judaizam je obična primena hrišćanstva."
Karl Marks - Jevrejin