26.04.2013.

Paganska krv


                                                                          
Dolazak hrišćanstva obeležen krvlju sinova i kćeri slovenskoga roda
Al zatrali nisu korene paganstva i nikada neće jer krv nije voda

Nadviše krstaču nad pagansku veru u zaborav skriše rogata božanstva
Stićiće ih gnev sinova slave kada proključa krv paganska

  Stan’te hrišćanske zveri negaz’te nam zemlju otaca
Zauvek prokleti bili crna vas zemlja gutala

Dušmanske stope vodjene krstom gaziše tlo zemlje naše
Spališe svetinje ogavnom rukom jevrejska pseta prokleti da ste

Tragove krsta sklonimo odavde skinimo to preteško breme
Dosta je bilo biblijskih priča vratimo simbole paganske vere.
 
Slava Svarogu, Perunu i Svetovidu ... Srpskim Bogovima !!!
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
                                                        www.srpskifront.com