01.10.2012.

Moć Je Pravo

"Jaki dominiraju slabima a pametni dominiraju nad jakima... To je Social Darvinizam.“
Boyd Rice (alternativni muzičar)


U ovoj suvoj divljini čelika i kamena podižem glas da možete da me čujete.
Pozivam od istoka do zapada. Od severa do juga pokazujem znak –
Proglašavajući, “Smrt slabima, bogatstvo jakima.”
Otvori oči da možeš čuti, o! O, ljudi buđavih umova slušajte me, vi radnički milioni!
Stojim i izazivam mudrost sveta; da ispitam “zakone” ljudske i “Božije.”
Zahtevam razloge za vaše Zlatno Pravilo i pitam zašto i čemu vaših deset Zapovesti.
Pred nijednim vašim štampanim idolom se ne saginjem pomirljivo. I onaj ko reče “ti ćeš” je moj smrtni neprijatelj.
Zahtevam dokaz nad svim stvarima i prihvatam(sa rezervom) čak i ono što je tačno.
Umačem svoj kažiprst u razvodnjenu krv vašeg impotentnog ludog izbavitelja
(vašeg Božanskog Demokrate – vašeg Hebrejskog Ludaka). I pišem preko njegovog trnjem iscepanog čela, “Pravi Princ Zla - kralj robova!”
Nijedna prastara laž neće biti istina za mene - nijedan kult ili dogma neće se utaboriti u mom peru.
Odvajam se od svih sporazuma. Sam, nesputan. Ja uzdižem neumoljivu invaziju standarda Jakih.
Zurim u stakleno oko vašeg neustrašivog Jehove, i čupam ga za bradu - ja uzdižem borbenu sekiru i razdvajam njegovu crvima izjedenu lobanju.
Izbacujem groznu sadržinu filozofskog trunja iz groba i smejem se sa sardoničkim gnevom.
Onda pružam ruku prema gnojavim i lakovanim fasadama vaših oholih moralnih dogmi. Ispisujem po tome slovima plamenog prezira: -“Gle, vidi, sve ovo je prevara!”
Poričem sve stvari! Sumnjam u sve stvari!
I još! I još! –
- Okupite se oko mene, O! ti što prkosiš smrti i sama zemlja će biti tvoja, da je imaš i poseduješ.
Šta je vaša “civilizacija i napredak” ako je njihov jedini rezultat histerija i propadanje?
čemu služe vaše “vlade i zakoni” ako su njihovi rezultati ljudi bez suštine?
čemu vaše “religije i literatura” ako su njihovi najveći proizvodi horde vernih robova?
čemu “evolucija i kultura” ako su njihovi mrtvi plodovi kukavičke rase, sa truležom u svojim kostima?
.


Preuzeto iz “Moć Je Pravo”; Ragnar Redbeard,1910.

.
http://srpskifront.blogspot.com/2012/03/ko-je-bio-ragnard-redbeard.html